Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК на КНСБ) отпуска парични взаимопомощи на членове на НВСК на КНСБ, със срок на погасяване до 24 месеца. При отпускането на взаимопомощта се извършва еднократно отчисление в размер на:

  • 3% при взаимопомощ до размера на дяловия капитал
  • 4%  за срок до 12 м. включително при взаимопомощ с гарант/и на общо основание;
  • 4%+0,08% за всеки следващ месец над 12 месеца, до края на уговорения срок при взаимопомощ с гарант/и.

1/5 от стойността на отчислението е за Гаранционния фонд на НВСК на КНСБ, а останалите за покриване на административните разходи по предоставената помощ.

Примерни погасителни планове можете да видите тук.

Условията за ползване на взаимопомощ от членовете на НВСК на КНСБ са:

  • да заплащат редовно членски внос в НВСК на КНСБ (като минималната месечна вноска е 10 лв., а за максималната вноска няма ограничения);
  • да имат натрупан дялов капитал в съотношение 1 към 3 от исканата сума (пример: за взаимопомощ в размер на 300 лева, е необходим натрупан дялов капитал от членски внос в размер на 100 лева);
  • да осигури поне един гарант (НВСК на КНСБ си запазва правото да изиска повече от един гарант, съгласно Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ) – член на НВСК на КНСБ;
  • да попълни подробно и коректно Искане за отпускане на взаимопомощ и прилежащите към него документи:

- Искане за отпускане на взаимопомощ (при рефинансиране и Искане за рефинансиране);
- Приложение 1 към Искане за взаимопомощ;
- Служебни бележки за доходите на искател и гарант/и за последните 6 (шест) месеца;
- Копия от личните карти на искател и гарант/и с надпис „Съгласен с направеното копие“ и подпис;
- Копия от трудовите договори или допълнителни споразумения на искател и грант/и.

 Документите се подписват пред Синдикален председател на КНСБ, служител на РС на КНСБ или служител на НВСК на КНСБ, който удостоверява това с изписване на имена, длъжност и подпис. Попълнените бланки, заедно с копие от личните карти (заверени с текст „съгласен съм с направеното копие“ и подпис) на Искател и Гарант и копие от трудови договори/ последни анекси на Искател и Гарант, се изпращат на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с цел по – бърза обработка, като оригиналите се запазват за последващо изпращане по пощата на адреса на Сдружението.

След разглеждане на пълния набор от документи и спазване на предвидените от Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ процедури и срокове, искателят се информира за решението и при одобрение е насочен към синдикален председател, служител на РС на КНСБ или служител на НВСК на КНСБ, пред когото, заедно с Гаранта/ите да положи подписи върху Договор за взаимопомощ и прилежащите към него документи. Одобрената сума се отпуска по банков път до три работни дни. Погасяването става съгласно предварително изработен погасителен план, неразделна част от Договора за взаимопомощ.