Взаимопомощ

Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК на КНСБ) отпуска парични взаимопомощи на членове на КНСБ, валидирали членството си в НВСК на КНСБ, с размер до 3000 лева и срок на погасяване до 18 месеца. При отпускането на взаимопомощта се извършва еднократно отчисление в размер на 5% от отпуснатата сума. В него е включен 1% за застраховка живот на получателя на помощта, 1% за Гаранционния фонд на НВСК на КНСБ, а останалите 3% отиват за покриване на административните разходи по предоставената помощ.


Условията за ползване на взаимопомощ от членовете на НВСК на КНСБ са:

  • да заплащат редовно членски внос в НВСК на КНСБ (минималната месечна вноска е с размер 10 лв., като всеки определя сам размера над тази сума),
  • да имат натрупан дялов капитал в съотношение 1 към 3 от исканата сума (пример: за взаимопомощ в размер на 300 лева, е необходим натрупан дялов капитал от членски внос в размер на 100 лева),
  • да предостави поне един гарант (НВСК на КНСБ си запазва правото да изиска повече от един гарант, съгласно Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ) – член на КНСБ и на НВСК на КНСБ,
  • да попълни подробно и коректно Искане за отпускане на взаимопомощ и прилежащите към него документи. Документите се подписват пред Синдикален председател на КНСБ, служител на РС на КНСБ или служител на НВСК на КНСБ, който удостоверява това с изписване на имена, длъжност и подпис. Попълнените бланки, заедно с копие от личните карти (заверени с текст „съгласен съм с направеното копие“ и подпис) на Искател и Гарант и копие от трудови договори/ последни анекси на Искател и Гарант, се изпращат на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с цел по – бърза обработка, като оригиналите се запазват за последващо изпращане по пощата на адреса на Сдружението.

След разглеждане на пълния набор от документи и спазване на предвидените от Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ процедури и срокове, искателят се информира за решението и при одобрение е насочен към Синдикален председател на КНСБ, служител на РС на КНСБ или служител на НВСК на КНСБ, пред когото, заедно с Гаранта/ите да положи подписи върху Договор за взаимопомощ и прилежащите към него документи. Одобрената сума се отпуска по банков път до три работни дни. Погасяването става съгласно предварително изработен погасителен план, неразделна част от Договора за взаимопомощ.