1. http://www.knsb-bg.org – КНСБ
 2. http://www.e-union.knsb-bg.org – Електронен синдикат
 3. http://www.sbubg.info/ - СБУ, Синдикат на Българските учители
 4. http://www.nsf-tktkoo.org/ - НСФТКТУ, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите
 5. http://nsfeb.org/ - НСФЕБ, Независима синдикална федерация на енергетиците в България
 6. http://metalicy-bg.com/ - СФ-Металици, Синдикална федерация „Металици“
 7. http://fsz-bg.org/ - ФСЗ, Федерация на синдикатите в здравеопазването
 8. http://www.vodosnabditel.org/ - НБС Водоснабдител, Национален браншов синдикат „Водоснабдител”
 9. http://fnsduo.alle.bg/ - ФНСДУО, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации 
 10. http://www.fnsz.org/new/ - ФНСЗ, Федерация на независимите синдикати от земеделието
 11. http://www.nfebg.com/new/  - НСФЕБ, Независима синдикална федерация на енергетиците в България
 12. http://www.fsogsdp.bg/ - ФСОГСДП, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост
 13. http://www.nft-chemical.eu/ - НФТ ХИ, Национална федерация на труда „Химия и индустрия“
 14. http://metal-electro.org/ - НСФ МЕ, Национална синдикална федерация „Метал-електро“
 15. http://www.fnss-bg.org/ - ФНСС, Федерация на независимите строителни синдикати
 16. http://www.ssbvarna.org/ - МС, Моряшки синдикат
 17. http://www.stsb.bg/ - СТСБ, Синдикат на транспортните служители в България
 18. http://www.nus-bg.org/about.php - НУС, Национален учителски синдикат
 19. http://www.sjb-region-sofia.com/ - СЖБ, Синдикат на железничарите в България
 20. http://sindfeds.blog.bg/ - СФС, Синдикална федерация на съобщенията
 21. http://fitufood.org/index.php/ct-menu-item-5 – ФНСОХП, Федерацията на Независимите синдикални организации от хранителната промишленост
 22. http://von-knsb.org/ - НБС ВОН, Национален браншов синдикат "Висше образование и наука"
 23. http://ubmd.bg/ - СБМТД, Съюз на българските музикални и танцови дейци
 24. http://www.firefighter-bulgaria.org/ НСПСБ, Национален синдикат на пожарникарите и спасителите в България
 25. http://www.sivzk.com/ - СиВЗК, Синдикална взаимозастрахователна кооперация
 26. https://www.youtube.com/user/citubulgaria - YouTube канал на КНСБ