Въпроси и отговори

 • Мога ли да ползвам взаимопомощ веднага след валидиране на членството си?

  Да, може. За нови членове на НВСК на КНСБ, с платена встъпителна вноска и една вноска за членски внос по сметка на НВСК на КНСБ, имат право да теглят взаимопомощ с максимален размер до 1 500 лева (като от одобрената сума се удържа необходимия членски внос, за да се спази съотношението 1:3).

 • Как да стана член на НВСК на КНСБ?

  1. Попълвате Заявление за членство, след като се запознаете с Устава на НВСК на КНСБ;

  2. Превеждате по сметката на НВСК на КНСБ встъпителна вноска в размер на 30 лв. и индивидуален месечен членски внос в размер на минимум 10 лв., а за максималната вноска няма ограничения;
  Сметката на НВСК на КНСБ е:
  Банка: Банка ДСК ЕАД
  IBAN: BG48STSA93000021661460
  BIC/SWIFT: STSABGSF
  Преводите от сметки в Банка ДСК ЕАД по сметката на Касата, наредени чрез интернет банкиране, са освободени от такси, а за членовете на НВСК сме договорили преференциална такса от 0,50 лева при вноска на каса (в клоновете на Банка ДСК ЕАД) по сметката на НВСК на КНСБ;

  3. Изпращате документите до централния офис на НВСК на КНСБ (София 1040, пл. Македония № 1, ет. 5, ст. 12) или до регионалния офис на КНСБ във Вашия град;
  За Ваше улеснение всички документи могат да бъдат изпратени първо по електронен път – по e-mail на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или през платформата Е – синдикат на КНСБ;

   

 • Как да кандидатствам за взаимопомощ?

  1. Попълнете необходимите документи за получаване на взаимопомощ, като приложите копие от личната си карта (с надпис „Съгласен/на съм с направеното копие“ и подпис), копие от трудовия си договор или последен анекс към него;

  2. Необходимо е да осигурите гарант/и – също член на КНСБ и  на НВСК на КНСБ, по Вашата взаимопомощ, като за него/тях също е необходимо да приложите служебна бележка за доходите му за последните 6 (шест) месеца, копие от личната му карта (с надпис „Съгласен/на съм с направеното копие“ и негов подпис), копие от трудовия му договор или последен анекс към него;

  3. Изпратете документите в централния офис на НВСК на КНСБ или в регионалния офис на КНСБ във Вашия град, като за по – голяма експедитивност можете първо да ги подадете по електронен път на e-mail на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или през платформата Е-синдикат на КНСБ.

   

 • Заплащам ли такса за разглеждането на документи за кандидатстване?

  Не, не дължите такса за разглеждане на документи

 • Какво е оскъпяването по взаимопомощта?

  При отпускане на всяка взаимопомощ се удържа еднократно отчисление върху сумата, в размер спрямо срока:

  - За срок до 12 м. включително е 4%;
  - За срок над 12 м. е (4%+0,08% за всеки следващ месец, до края на уговорения срок).
  - При взаимопомощ до размера на дяловия капитал отчислението е 3%.

  Това е единственото оскъпяване, което имате по взаимопомощта (например за взаимопомощ в размер на 1000.00 лева за 12 м., еднократното отчисление е в размер на 40.00 лева, а при взаимопомощ в размер на 1000.00 лева за 15 м., еднократното отчисление е в размер на 42,40 лева).

 • Какво става след като кандидатствам за взаимопомощ?

  1. В максимално кратък срок, съгласно Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на Сдружението, ще получите отговор от НВСК на КНСБ относно отпускането на взаимопомощта;
  2. При одобрение изпращаме Договор, който следва да бъде подписан от искател, гарант/и и синдикален представител/ служител на РС на КНСБ и Заявление до работодател. Сумата по взаимопомощта ще бъде преведена по Ваша банкова сметка в срок от 3 дни след подписването на Договора.

 • Как изплащам отпуснатата взаимопомощ?

  Отпуснатата сума се възстановява на месечни вноски съгласно предварително изработен Погасителен план, неразделна част от вашия договор. Можете да заплащате вноските си заедно с вашия месечен членски внос – чрез отчисления по ведомост от работодателя, общ превод от синдикалния председател, индивидуално по банков път – периодично плащане, на касите на Easypay и през интернет портала www.e-pay.bg - чрез плащане по КИН:0510302270

 • Мога ли предварително да погася взаимопомощта си?

  Да, може. Във всеки един момент без това да води до наказателни такси или лихви.

 • Мога ли да внеса еднократно дялов капитал за напред?

  Да, може.

 • Мога ли да остана член при смяна на работата?

  Да, може, като е необходимо да запазите членството си в КНСБ.

 • Каква полза ми носи натрупването на дяловия капитал?

  Спестявате си лични средства. Имате  възможност да теглите до рамера на спестените си средства взаимопомощ без нужда от гарант, служебни бележки и трудов договор, като отчислението е 3%. Възможност за използване на взаимопомощ до 3 пъти по-голяма от натрупания дялов капитал.

 • Има ли наказателни лихви?

  Не, няма наказателни лихви или такси.

 • Наследствен ли е дяловия капитал?

  Да. Дяловият капитал е наследствен съгласно Устава на НВСК на КНСБ.

 • Какво включва отчислението по взаимопомощта?

  Еднократното отчисление, което се удържа при отпускане на взаимопомощта се разпределя по следния начин : 1/5 от него отива за „Гаранционен фонд“ на Сдружението, а останалата част за покриване на административните разходи по предоставената помощ.

 • Мога ли да ползвам повече от една взаимопомощ?

  Можете да използвате неограничен брой взаимопомощи, при условие че предходното задължение е изцяло погасено или текущото задължение бъде рефинансирано.

 • Мога ли да ползвам взаимопомощ и да бъда гарант едновременно?

  Да, може.

 • По какъв начин мога да извършам плащания към НВСК на КНСБ?

  Можете да заплащате вноски по дялов капитал или взаимопомощи:

  - на място в офиса на НВСК на КНСБ,

  - по банков път:
  Сметката на НВСК на КНСБ е:
  Банка: Банка ДСК ЕАД
  IBAN: BG48STSA93000021661460
  BIC/SWIFT: STSABGSF