Въпроси и отговори

 • Мога ли да ползвам взаимопомощ веднага след валидиране на членството си?

  Да, може. При спазване на следните условия – наличие на поне един гарант – член на КНСБ и на НВСК на КНСБ и осигурен дялов капитал в съотношение 1 към 3 от исканата сума за взаимопомощ (пример: за взаимопомощ от 1200 лева, натрупаният дялов капитал трябва да е в размер на 400 ле

 • Как да стана член на НВСК на КНСБ?

  1. Попълвате Заявление за членство, след като се запознаете с Устава на НВСК на КНСБ;

  2. Превеждате по сметката на НВСК на КНСБ встъпителна вноска в размер на 30 лв. и индивидуален месечен членски внос в размер на минимум 10 лв., а по Ваша преценка и по-висок;
  Сметката на НВСК на КНСБ е:
  Банка: „Банка ДСК” ЕАД
  IBAN: BG48STSA93000021661460
  BIC/SWIFT: STSABGSF
  Преводите от сметки в „Банка ДСК” ЕАД по сметката на Касата, наредени чрез интернет банкиране, са освободени от такси, а за членовете на НВСК сме договорили преференциална такса от 0,50 лева при вноска на каса (в клоновете на „Банка ДСК” ЕАД) по сметката на НВСК на КНСБ;

  3. Изпращате документите до централния офис на НВСК на КНСБ (София 1040, пл. Македония № 1, ет. 5, ст. 12) или до регионалния офис на КНСБ във Вашия град;
  За Ваше улеснение всички документи могат да бъдат изпратени първо по електронен път – по e-mail на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или през платформата Е – синдикат на КНСБ;

 • Как да кандидатствам за взаимопомощ?

  1. Попълнете необходимите документи за получаване на взаимопомощ, като приложите копие от личната си карта (с надпис „Съгласен/на съм с направеното копие“ и подпис), копие от трудовия си договор или последен анекс към него;

  2. Необходимо е да осигурите поне един гарант – също член на КНСБ и  на НВСК на КНСБ, по Вашата взаимопомощ, като за него също енеобходимо да приложите копие от личната му карта (с надпис „Съгласен/на съм с направеното копие“ и негов подпис), копие от трудовия му договор или последен анекс към него;

  3. Изпратете документите в централния офис на НВСК на КНСБ или в регионалния офис на КНСБ в Вашия град, като за по – голяма експедитивност можете първо да ги подадете по електронен път на e-mail на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или през платформата Е-синдикат на КНСБ;

 • Заплащам ли такса за разглеждането на документи за кандидатстване?

  Не, не дължите такса за разглеждане на документи

 • Какво е оскъпяването по взаимопомощта?

  При отпускането на всяка взаимопомощ се удържа еднократно отчисление в размер на 5% за целия срок на договора. Това е единственото оскъпяване, което имате по взаимопомощта (например за взаимопомощ в размер на 1000 лева, еднократното отчисление е в размер на 50 лева, независимо за какъв срок погасявате задължението си).

 • Какво става след като кандидатствам за взаимопомощ?

  1. В максимално кратък срок, съгласно Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на Сдружението, ще получите отговор от НВСК на КНСБ относно отпускането на взаимопомощта;
  2. При одобрение взаимопомощта ще бъде преведена по Ваша банкова сметка в срок от 3 дни след подписването на двустранен договор, в който се определят срокът за възстановяване и размерът на месечните вноски.

 • Как изплащам отпуснатата взаимопомощ?

  Взаимопомощите се възстановяват на месечни вноски съгласно предварително изработен Погасителен план, неразделна част от Вашия договор. Можете да заплащате вноските си както превеждате Вашия месечен членски внос – чрез отчисления по ведомост от работодателя, общ превод от синдикалния председател, индивидуално по банков път, на касите на Easypay и през интернет портала www.e-pay.bg - чрез плащане по КИН:0510302270

 • Мога ли предварително да погася взаимопомощта си?

  Да, може. Във всеки един момент без това да води до наказателни такси или лихви.

 • Мога ли да внеса еднократко дялов капитал за напред?

  Да, може. За неограничен бъдещ период.

 • Мога ли да остана член при смяна на работата?

  Да, може, като е необходимо да запазите членството си в КНСБ.

 • Каква полза ми носи натрупването на дяловия капитал?

  Възможност за използване на взаимопомощ до 3 пъти по-голяма от натрупания дялов капитал.

 • Има ли наказателни лихви?

  Не, няма наказателни лихви или такси.

 • Наследтвен ли е дяловия капитал?

  Да. Дяловият капитал е наследствен съгласно Устава на НВСК на КНСБ.

 • Какво включва отчислението по взаимопомоща?

  Отчислението по взаимопомощта е вразмер на 5%, като част от него отива за издръжката на НВСК на КНСБ, част от него отива за „Гаранционен фонд“ на Сдружението, част от него отива за сключване на застраховка живот в полза на получателя на взаимопомощта.

 • Какви рискове покрива застраховката на получателя навзаимопомоща?

  Покритите рискове от застраховката са смърт и трайна нетрудоспособност, като застрахователното покритие е до размера на отпуснатата взаимопомощ. Запозанайте се с общите условия на страницата на СиВЗК.

 • Мога ли да ползвам повече от една взаимопомощ?

  Можете да използвате неограничен брой взаимопомощи, при условие, че предходното задължение е изцяло погасено.

 • Мога ли да ползвам взаимопомощ и да бъда гарант едновременно?

  Да, може. Всеки член на НВСК на КНСБ може да бъде ползвател на взаимопомощ и гарант на максимум 2 други взаимопомощи.

 • По какъв начин мога да извършам плащания към НВСК на КНСБ?

  Можете да заплащате вноски по дялов капитал или взаимопомощи:

  - на място в офиса на НВСК на КНСБ,

  - по банков път:
  Сметката на НВСК на КНСБ е:
  Банка: „Банка ДСК” ЕАД
  IBAN: BG48STSA93000021661460
  BIC/SWIFT: STSABGSF

  - на касите на EASYPAY, предоставяйки банковата сметка на НВСК на КНСБ или правейки вноска по микросметка на НВСК на КНСБ. Чрез плащане по КИН:0510302270

  - на www.epay.bg - чрез плащане по КИН:0510302270