Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“ - НВСК на КНСБ, информира членовете на Сдружението, че на 22.02.2016г. на проведено заседание на УС и съгласно чл.18, ал.(1), т.3 от Устава, беше взето решение за свикване на Общо събрание на членовете на НВСК на КНСБ, на 10.05.2016г., в сградата на КНСБ, ет. 2, зала „Европа“ от 8:00 часа. За повече информация можете да прочетете приложената покана.

На 03.11.2015 г. Синдикатът на Българските Учители (СБУ) заплати еднократните встъпителни вноски за членство в Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ. Така, Касата увеличи членската си маса с нови 100 души. 

Оперативният екип на Сдружение „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България“ информира членовете и партньорите на Сдружението, че във връзка със счетоводното приключване на календарната годината, както и предстоящите Коледни и Новогодишни празници считано от 21.12.2015г. до 04.01.2016г. няма да се разглеждат искания за отпускане на взаимопомощи.


От 04.01.2015г. исканията ще се обработват по реда на постъпване, съгласно Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на Сдружението.
Екипът на НВСК на КНСБ пожелава на Вас и Вашите семейства Весели празници и успешна 2016!

На 30.04.2015 г. се проведе Общо събрание на НВСК на КНСБ, като в присъствието на Управителния съвет и членове на Сдружението беше взето решение за промянав размера и срока на погасяване на отпусканита взаимопомощи. Членовете на НВСК на КНСБ вече могат да кандидатстват за взаимопомощ до 3000 лева (вместо досегашните до 1500 лева) с нов срок на погасяване до 18 месеца (вместо до 12 месеца). Бяха приети и промени в Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ.