Оперативният екип на Сдружение "Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ" информира, че във връзка с подготовката и провеждането на VIII Конгрес на КНСБ и ангажименти на служителите и ръководството на НВСК на КНСБ по мероприятието, настъпват следните временни промени в работното време и дейността на Сдружението:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“ - НВСК на КНСБ, информира членовете на Сдружението, че на 22.02.2016г. на проведено заседание на УС и съгласно чл.18, ал.(1), т.3 от Устава, беше взето решение за свикване на Общо събрание на членовете на НВСК на КНСБ, на 10.05.2016г., в сградата на КНСБ, ет. 2, зала „Европа“ от 8:00 часа. За повече информация можете да прочетете приложената покана.

Оперативният екип на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“ – НВСК на КНСБ, има удоволствието да информира членовете на Сдружението за приключването на съдебната процедура по регистрация на решенията на Общото събрание на НВСК на КНСБ, провело се на 10.05.2016г.

Оперативният екип на Сдружение „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България“ информира членовете и партньорите на Сдружението, че във връзка със счетоводното приключване на календарната годината, както и предстоящите Коледни и Новогодишни празници считано от 21.12.2015г. до 04.01.2016г. няма да се разглеждат искания за отпускане на взаимопомощи.


От 04.01.2015г. исканията ще се обработват по реда на постъпване, съгласно Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на Сдружението.
Екипът на НВСК на КНСБ пожелава на Вас и Вашите семейства Весели празници и успешна 2016!