Оперативният екип на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“ – НВСК на КНСБ, има удоволствието да информира членовете на Сдружението за приключването на съдебната процедура по регистрация на решенията на Общото събрание на НВСК на КНСБ, провело се на 10.05.2016г.

Гласуваните промени в Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност вече са в сила! Ето накратко новите възможности, предоставени на членовете:
- Членовете на Сдружението, които не ползват или не са гаранти по взаимопомощ, ще имат правото да теглят веднъж на 12 месеца до една трета от натрупания им членски внос. Сумата ще бъде възстановявана по банков път, ще престава да бъде част от индивидуалната партида, няма да подлежи на възстановяване (не е взаимопомощ) и ще се превежда без каквито и да е удръжки. Така описаното теглене на средства от индивидуалната партида няма да води до прекъсване на членството в НВСК на КНСБ. За целта е необходимо да се попълни Заявление.
- Членовете на Сдружението, които са внасяли редовно месечен членски внос за предходните 12 месеца и имат натрупан дялов капитал над 1 000 лева, ще могат да кандидатстват за взаимопомощи в размер три пъти по-голям от натрупаната сума от членски внос, т.е. за тях няма да важи тавана от 3 000 лева! Одобрението на тези взаимопомощи ще става на заседанията на Управителния съвет, т.е. няма да се случва в предвидените срокове за останалите взаимопомощи.
- Членовете желаещи да ползват взаимопомощ до размера на натрупания личен членски внос, ще могат да го правят без предоставяне на гарант, при облекчена документална процедура и с 3% отчисление при отпускане на сумата. Ще бъде подписван Договор за взаимопомощ и средствата ще подлежат на възстановяване, като по този начин, членовете ще могат да ползват собствените си средства без да прекратяват членството си в НВСК на КНСБ. За целта е необходимо да се попълни Искане.
- Ще бъде въведена възможност за вътрешно рефинансиране на задължения, след изготвяне и утвърждаване от Управителния съвет на Вътрешни правила за рефинансиране, с които да работи оперативния екип на НВСК на КНСБ. Членовете на Сдружението ще бъдат информирани допълнително за стартирането на тази услуга!!!
Можете да се запознаете с текстовете на обновените Устав и Правила за взаимоспомагателна дейност.
Оперативния екип на НВСК на КНСБ е на разположение за въпроси на:
Тел. 02 40 10 677
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.