Оперативният екип на Сдружение "Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ" информира, че във връзка с подготовката и провеждането на VIII Конгрес на КНСБ и ангажименти на служителите и ръководството на НВСК на КНСБ по мероприятието, настъпват следните временни промени в работното време и дейността на Сдружението:

 

Искания за взаимопомощи ще се обработват до 21.04.2017г.
Искания, постъпили в периода 24.04.2017 – 03.05.2017г. ще бъдат входирани с дата 04.05.2017г. и ще се обработват по ред на постъпване.
В първите работни дни на месец май - 02 и 03.05 Централният офис на НВСК на КНСБ няма да работи, като ще възстанови редовната си дейност и комуникация с членовете на Сдружението от 04.05.2017г. - четвъртък.

Благодарим предварително за вашето разбиране!