Още една отстъпка за членове на КНСБ. Към големия списък с търговски обекти, които дават намаления между 5 % и 50 % за синдикалисти, се присъедини и услугата Andjoy от Содексо. Договорените условия са само за членове на КНСБ. Ползването на преференциалните условия в обектите става срещу активен статус в смарт приложението на Andjoy.

Свалете приложението от ТУК.

Andjoy предоставя достъп до над 650 спортни клуба в страната и над 350 вида спортни активности. Пълният списък можете да видите на https://www.andjoy.life/bg (Възможно е в някой от спортните клубове да се изиска допълнително заплащане.)

Избор между два плана на Andjoy:

Желаещите да водят активен начин на живот могат да избират между два вида спортни плана, които са договорени за членове на КНСБ, предлагани от Andjoy.

Пакет Fit е подходящ за всички любители на спорта, които държат на своя тонус и добра физическа форма. Подарете си здраве и стройна фигура с 6 посещения месечно в ограничена мрежа от спортни клубове, над 270 обекта.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ“ - НВСК на КНСБ, информира членовете на Сдружението, че на 30.01.2017г. на проведено заседание на УС и съгласно чл.18, ал.(1), т.3 от Устава, беше взето решение за свикване на Общо събрание на членовете на НВСК на КНСБ, на 15.05.2017г., в сградата на КНСБ, ет. 2, зала „Европа“ от 9:00 часа. За повече информация можете да прочетете приложената покана.

На 15.05.2017г. в зала Европа, в сградата на КНСБ, протече годишното Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел "Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ".След проведените разисквания Общото събрание взе следните решения:
По т.1. от дневния ред  Общото събрание, единодушно прие Отчет за дейността на  Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” за 2016 година.

Оперативният екип на Сдружение "Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ" информира, че във връзка с подготовката и провеждането на VIII Конгрес на КНСБ и ангажименти на служителите и ръководството на НВСК на КНСБ по мероприятието, настъпват следните временни промени в работното време и дейността на Сдружението: