Устав и Правила

Членове на Управителния Съвет

 1. Пламен Гочев Димитров - Председател
 2. Пламен Георгиев Нанков – Заместник-председател
 3. Иван Ангелов Кокалов - член
 4. Янка Крумова Такева – член
 5. Даниела Димитрова Алексиева-Стоянова - член
 6. Кръстьо Боянов Боянов - член
 7. Венцислав Павлов Станков - член
 8. Мариян Иванов Бухов - член
 9. Валентин Николаев Стоянов - член
 10. Красимир Йовев Кръстев - член
 11. Славчо Колев Петров - член
 12. Цветелина Радостинова Милчалиева - член
 13. Станислава Виткова Такева – член, Оперативен директор на НВСК

 

Членове на Контролния съвет

 1. Валентин Пенев Вълчев - Председател
 2. Райна Тенева Джагалова
 3. Петър Златков Бунев