Устава и Правилата

Членове на Управителния съвет
1.Пламен Гочев Димитров – Председател
2.Пламен Георгиев Нанков – Заместник-председател
3.Красимир Атанасов Попов – Член
4.Иван Ангелов Кокалов – Член
5.Янка Крумова Такева – Член
6.Кръстьо Боянов Боянов – Член
7.Емилия Иванова Иванова – Член
8.Венцислав Павлов Станков – Член
9.Валентин Пенев Вълчев – Член
10.Лилия Борисова Петкова – Член
11.Валентин Николов Стоянов – Член
12.Васил Любенов Яначков – Член
13.Красимир Йовев Кръстев – Член
14.Цветелина Радостинова Милчалиева – Член
15.Цветелина Георгиева Иванова – Член
16.Светла Драганова Василева – Член
17.Славчо Колев Петров – Член
18.Тодор Димитров Балабанов - Член
19.Станислава Виткова Такева – Член, Оперативен директор НВСК на КНСБ

Членове на Контролния съвет
1.Асен Ефремов Асенов - Председател
2.Елка Динкова Арнаудова - член
3.Петър Златков Бунев - член
4.Петър Иванов Абрашев - член
5.Райна Тенева Джагалова - член